PNNR. Finațat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

Anunt lansare proiect

În comuna Odobești se implementează proiectul „Modernizarea prin dotări materiale a unităților de învățământ din UAT Odobești”, cod F-PNRR-Dotări-2023-4407. Obiectivele investiției vizează dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ. 

Astfel, vor fi asigurate echipamente și resurse tehnologice digitale, dotări pentru săli de clasă, cabinet școlar, cabinet de asistență psihopedagigică, laboratoare de informatică și multidisciplinare, sală de sport.

Citeste mai mult

Descriere proiect

Obiectul acestui Contract îl reprezintă finanțarea Proiectului cu titlul „MODERNIZAREA PRIN DOTĂRI MATERIALE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN UAT ODOBEŞTI”, cod F-PNRR-Dotari-2023-4407, acordată Beneficiarului, prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, în cadrul apelului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar şi a unităților conexe”, prin PNRR\ Pilonul VI. Politici pentru noua generaţie\ Componenta C15: Educație 1 Reforma 4.

  • Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior 1Investiţia 13.
  • Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație şi formare profesională (EFP) şi 1Investiţia 14.
  • Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional şi tehnic şi Reforma 5.
  • Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9.
  • Asigurarea echipamentelor şi a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum şi Reforma 6.
  • Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție şi dotare în sistemul de învățământ preuniversitar1 Investiția 11.
  • Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare şi laboratoarele/atelierele școlare.

Contract de finantare

Citeste documentul

Galerie foto

Galerie video